NOVAIO Platform

Nền tảng quản lý toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đăng ký dùng thử

Reports

KPIs và báo cáo công việc Đăng ký

Task

Giải pháp quản lý công việc Đăng ký

POSX

Quản lý bán hàng và Tồn kho Đăng ký

Request

Yêu cầu và đề xuất nội bộ Đăng ký

Expense

Quản lý & Báo cáo thu chi Đăng ký

Booking

Quản lý cho thuê theo ngày/tháng Đăng ký

Inside

Quản lý và truyền thông nội bộ Đăng ký

Drive

Quản lý và tổ chức dữ liệu Đăng ký

Tính năng tiêu biểu


Tạo website doanh nghiệp

Trải nghiệm sản phẩm, nhận thức thương hiệu bằng cách tối ưu website, với công cụ tạo web thông qua kéo thả, không cần code, không thuê riêng hosting.

Đăng ký
Tăng trưởng marketing

Tìm đúng khách hàng mục tiêu, giúp họ hiểu hơn về sản phẩm của bạn. Mạng tìm kiếm, landing page, trang web, form, MXH và theo dõi email...

Đăng ký
Bán hàng Pipeline

Tiếp cận mục tiêu, chăm sóc, tư vấn và chốt Sales. Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng, giúp tăng trưởng Sales. CRM, Email mẫu, tạo cuộc hẹn...

Đăng ký
Quản lý dự án

Quản lý tiến độ và khối lượng công việc, theo dõi công việc

Đăng ký
Quản lý công việc

Tạo danh sách công việc, theo dõi tiến độ và phân bổ nguồn lực phù hợp

Đăng ký
Quản lý KPI

Định mức KPI cho từng phòng ban, theo dõi KPI, đánh giá và đo lường hiểu quả

Đăng ký
Quản lý sản phẩm

Khởi tạo kho sản phẩm, quản lý kho và theo dõi các báo cáo theo thời gian thực.

Đăng ký
Quản lý thu chi

Khởi tạo phân loại thu chi, quản lý các giao dịch hàng ngày và báo cáo khoa học.

Đăng ký
Báo cáo công việc

Hệ thống giúp báo cáo công việc, giúp lãnh đạo đánh giá đúng năng lực làm việc, và nhân viên hài lòng.

Đăng ký
Chiến dịch quảng cáo

Công cụ tạo quảng cáo facebook, thu nhận dữ liệu tự nhiên từ người dùng

Đăng ký
Quản lý tài liệu

Khởi tạo và tổ chức dữ liệu, dễ dàng tìm kiếm và truy xuất khi cần thiết

Đăng ký
Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng tự động thông qua email và tin nhắn, lên lịch hẹn và cài đặt tin nhắn nhân dịp đặc biệt

Đăng ký
Yêu cầu và đề xuất

Ứng dụng quản lý đơn từ - đề xuất trong nội bộ doanh nghiệp

Đăng ký
Meeting

Ứng dụng tạo cuộc hẹn với khách hàng, đăng ký thời gian và địa điểm

Đăng ký
Calling

Tính năng gọi điện từ phần mềm - Quản lý lịch sử cuộc gọi - kết nối tương thích 1900, 1800, 0236xxx, 028xxxx, 024xxxx

Đăng ký